Post Follow Dash
Atelophobia;

Bonjour!


Hello and welcome to my blog
I pour my heart and thoughts here
Pardon my words-CASPER

A True Love Story

⊰Sweet Dreams⊱
Love does not aks you to discard your pride, it's about protecting a person, don't do this in the future, don't believe people so easily, don't fall in love so easily. Please, become Stronger ♥
"HAI UZZAIR"
[TUAN TANAH'S]


Skins by: IlliShuhada
Basecode : PikaChan
Best viewed in Mozilla and Google Chrome
Adalah haram untuk buka page source dan curi code di sini
Only an act of true love
can thaw a frozen heart
"Casper No Bad Thoughts"


Bestfriends never let you do
stupid things, ALONE!
"Girlfriends For Forever"


Selamat menyambut Awal Muharram 1434 hijrah.

Doa Akhir Tahun.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Amat Mengasihani.

Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah, apa yang telah aku perbuat sepanjang tahun ini berupa perbuatan - perbuatan yang Engkau larang aku melakukannya, sedang aku belum bertaubat daripadanya, dan Engkau tidak meredainya dan tidak melupakannya, dan Engkau pun telah menyayangiku sedang Engkau sendiri mampu dan berkuasa untuk menyiksaku, kemudian Engkau menyeruku untuk bertaubat daripadanya setelah aku bermaksiat kepada-Mu. Kerana itu, kini aku memohon ampunan-Mu. Maka ampunilah aku dengan anugerah-Mu. Dan apa yang telah aku kerjakan di tahun ini adalah berupa perbuatan yang Engkau redai dan Engkau janjikan pahala atasnya.

Dan aku memohon dari-Mu, ya Allah, Zat yang Mulia, yang memiliki keagungan dan kurnia, agar Engkau terima amalku itu, dan janganlah Engkau putuskan harapanku dari-Mu, ya Allah Tuhan Yang Maha Pemurah.

Semoga selawat dan salam tetap dilimpahkan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. 


Doa Awal Tahun.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Segala puji bagi Allah Tuhan Alam Semesta.Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Kekal, Terdahulu dan Terawal. Hanya dengan anugerah dan kemurahan-Mu yang agung, telah datang tahun baru.

Tahun baru ini kami berdoa dan memohon pemeliharaan-Mu dari syaitan, para kekasih dan tenteranya, dan kami juga memohon pertolongan-Mu terhadap hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan kami memohon kesibukan dengan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kurnia.

Selawat dan salam dari Allah semoga tetap dilimpahkan atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.